קורסים

ההצלחה הגדולה של הקורסים ליידיש בבית שלום עליכם משמחת את כולנו, והיא מעודדת אותנו להרחיב ולגוון את מפעלנו. פעם בשבוע נפגשים באווירה ידידותית וחמה על מנת לערוך היכרות עם עולמה של יידיש ותרבותה העשירה. הקורסים מיועדים למתחילים ולמתקדמים ברמות שונות. המשתתפים מן השנים שעברו מוזמנים בחום להמשיך בלימודיהם. רובם הגדול אכן עושה זאת, ולכן אנחנו משתדלים לשבץ את קורס ההמשך באותה שעה כמו בשנה שעברה. אנו גם ממשיכים להציע קורסים של קריאה ודיון ביידיש ביצירות ספרות נבחרות, וקבוצות שיחה.

הקורסים יחלו ב 22- באוקטובר 2017 ויימשכו עד סוף חודש יוני.

מחיר כל קורס: 900 שקל לשנה (כולל 100 שקל דמי רישום); ניתן לשלם בשני תשלומים במשרדי בית שלום עליכם.

רכז הקורסים: ד”ר ליאוניד רויטמן

ניתן לבטל את ההשתתפות עד לאחר הפגישה השנייה.

לאלה המפסיקים את השתתפותם במהלך השנה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.