אל המקום - נופים ושירים של מזרח אירופה היהודית

 

15 באוקטובר      מבוא: ארץ – עיר – שיר                                       ד"ר רוחמה אלבג

22 באוקטובר     אודסה: ביאליק וטשרניחובסקי נפגשים                      ד"ר רוחמה אלבג

29 באוקטובר     אודסה: מנדלי וגיבוריו מגיעים לעיר הגדולה               פרופ' אברהם נוברשטרן

5   בנובמבר       ורשה: דינמיקה של מרכז ספרותי: העיתונות              פרופ' נתי כהן

12 בנובמבר       ורשה: דינמיקה של מרכז ספרותי: הספרות                פרופ' נתי כהן

19 בנובמבר       לבוב: אורי צבי גרינברג – שירת שני נופים               ד"ר רוחמה אלבג

26 בנובמבר       מלבוב ועד לביב – דרך למברג ולבוב                       פרופ' דוד אסף

חופשת חנוכה

10 בדצמבר        קישינב: המקום בו השמש זרחה                              ד"ר רוחמה אלבג

17 בדצמבר        קובנה: "בארץ אהבתי" (לאה גולדברג)                    ד"ר רוחמה אלבג

24 בדצמבר        קייב: יהודים בעיר גויית                                         פרופ' נתי כהן

31 בדצמבר        קייב: מרכז של תרבות יידיש                                  פרופ' אברהם נוברשטרן

7 בינואר 2019   קייב: יעקב אורלנד והפואמה שלו "קייב"                  ד"ר רוחמה אלבג

14 בינואר          "מי יודעי עיר לישטינא" (ח"נ ביאליק):

                        שיר, סיפור, מקום                                                פרופ' דוד אסף

21 בינואר          וילנה: מרכז של תרבות יידיש                                 פרופ' אברהם נוברשטרן

חופשת סמסטר

11 בפברואר       וילנה: שיר הלל, שיר קינה                                     פרופ' אברהם נוברשטרן

18 בפברואר       וילנה ביצירתו של אברהם סוצקבר                          פרופ' אברהם נוברשטרן         

25 בפברואר       בוצ'אץ': גלגולו של מקום                                      ד"ר רוחמה אלבג

4   במרץ           ברודי: עיר ואם בישראל                                        ד"ר רוחמה אלבג

11 במרץ           זמושץ': י"ל פרץ                                                 ד"ר רוחמה אלבג

18 במרץ           יצחק קצנלסון: ליטא, לודז', ורשה                            פרופ' אבנר הולצמן

25 במרץ           לודז': ספרות צומחת בעיר המפויחת                         פרופ' אברהם נוברשטרן

 

לסיכום: מזרח אירופה באספקלריה של ארץ ישראל

1 באפריל           קרסניסטב – עיירתו של אבות ישורון:

                        "זיכרונות הם בית"                                               ד"ר רוחמה אלבג

8 באפריל           רובנה: "סיפור של אהבה וחושך"                            ד"ר רוחמה אלבג